Mã giảm giá Shopee
vuongvu1997

vuongvu1997 (Sanji official)

Sanji shop
Make your life better

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.8
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  34%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 2 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 2 ~ 3 ngày
Ngày tham gia:  14/01/2018
Địa chỉ:  Quận Hoàng Mai, Hà Nội