Mã giảm giá Shopee
tranhoang2504

tranhoang2504 (CHUYÊN_GIÀY ULLZANG CÓ SẴN)

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈2504 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒒𝒖𝒚́ 𝑺𝒉𝒐𝒑𝒆𝒆! 😝😝😝😝 - 𝗕𝗘̂𝗡 𝗠𝗜̀𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗚𝗜𝗔̀𝗬 𝗨𝗟𝗟𝗭𝗔𝗡𝗚. 𝗕𝗢𝗢𝗧𝗦, 𝗗𝗘́𝗣 "𝗖𝗢́ 𝗦𝗔̆̃𝗡" - 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑒 𝑁𝐴̀𝑌 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑒𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑢́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 !!

- PAGE: YULE_SHOP

- 𝗭𝗮𝗹𝗼/𝗶𝗺𝗲𝘀𝘀 : 𝟬𝟴𝟯𝟴.𝟭𝟲𝟭𝟭𝟵𝟵 - 𝟬𝟴𝟲𝟴𝟯𝟲𝟴𝟱𝟱𝟱

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.9
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  93%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 38 phút
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 2 ~ 3 ngày
Ngày tham gia:  18/08/2018
Địa chỉ:  Thành Phố Lào Cai, Lào Cai