Mã giảm giá Shopee
sallychoose

sallychoose (NWC.Notwelcome)

WELCOME TO THE NWC AREA

⚫️ Unique design, ready to wear tailor made pieces.

◼️ We don’t sell clothes. We sell styles.

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.8
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  3%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 3 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 0 giờ
Ngày tham gia:  11/05/2017
Địa chỉ:  Quận Cầu Giấy, Hà Nội