Mã giảm giá Shopee
nguyenminh_hd

nguyenminh_hd (nguyenminh_hd)

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.9
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  89%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 1 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 17 giờ
Ngày tham gia:  02/03/2018
Địa chỉ:  Huyện Thanh Hà, Hải Dương