Mã giảm giá Shopee
meboom16

meboom16 (meboom16)

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.9
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  30%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 6 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 1 ~ 2 ngày
Ngày tham gia:  02/08/2019
Địa chỉ:  Quận Tây Hồ, Hà Nội