Mã giảm giá Shopee
lasinh92

lasinh92 (Bắp storeee)

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.6
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  67%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 4 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 3 ~ 4 ngày
Ngày tham gia:  20/04/2018
Địa chỉ:  Huyện Thanh Oai, Hà Nội