Mã giảm giá Shopee
hungtn84

hungtn84 (Kho giày Xinh Kimi)

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  5
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  57%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 0 phút
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 0 giờ
Ngày tham gia:  17/05/2019
Địa chỉ:  Quận Hoàng Mai, Hà Nội