Mã giảm giá Shopee
hamter_x_shop

hamter_x_shop (Chang Chang Hamster x shop)

địa chỉ : số 1 Trịnh Công Sơn khu dân cư Gia Hoà phường phước long B Quận 9

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  5
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  73%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 2 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 1 ~ 2 ngày
Ngày tham gia:  10/09/2018
Địa chỉ:  Quận 9, TP. Hồ Chí Minh