Mã giảm giá Shopee
coolnguyen

coolnguyen (MILK VŨ GOLDFISH FOOD)

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  5
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  64%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 1 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 1 ~ 2 ngày
Ngày tham gia:  05/03/2017
Địa chỉ:  Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh