Mã giảm giá Shopee
chipham1909

chipham1909 (Chipham1909)

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.9
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  94%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 3 giờ
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 21 giờ
Ngày tham gia:  30/06/2018
Địa chỉ:  Quận Long Biên, Hà Nội