chanh9x

chanh9x (GiGi_Shop)

Hàng xách tay chính hãng 100% Anh, Nhật, Hàn, Đài

Thông tin chi tiết

Đánh giá:  4.9
Tỉ lệ phản hồi tin nhắn:  100%
Thời gian phản hồi tin nhắn:  Khoảng 0 phút
Thời gian chuẩn bị hàng:  Khoảng 0 giờ
Ngày tham gia:  23/03/2018
Địa chỉ:  Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh